Artur M. Lichowski Dolmetscher und Übersetzer für polnisch tłumacz języka niemieckiego

PL D
WARSZAWA-ULICA KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE;WARSCHAU- KRAKAUER VORSTADT STR.

Kontakt

E-Mail: artur@lichowski.de

Mobil: 0163 802 10 37

Tel.: 0221 168 161 75

Informacje

Tłumacz przysięgły, tłumaczenie uwierzytelnione.

Aby dokumenty i zaświadczenia nabyły mocy prawnej, niezbędne jest tłumaczenie uwierzytelnione. Musi  zostać zawarty na nim stempel i przede wszystkim podpis tłumacza, jak również oświadczenie o zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu. Celem tłumaczenia uwierzytelnionego jest także stwierdzenie, czy w przypadku dokumentu tłumaczonego przedłożony został oryginał oraz czy dokument został przetłumaczony w całości, czy tylko jego  część.

Tłumacze przysięgli składają przysięgę przed sądem, nabywając niniejszym prawa zarówno do posługiwania się tytułem tłumacza przysięgłego danego języka,  jak również do uwierzytelniania przekładów językowych, poświadczając je stemplem i własnoręcznym podpisem. Tłumaczenia takie (zaliczają sie do nich między innymi akty urodzenia, akty małżeństwa, zaświadczenia meldunkowe, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy, wyroki sądowe, akta sądowe, dowody osobiste, prawa jazdy itd.) honorowane są przez wszystkie urzędy i stanowią pełnowartościowy dokument w świetle prawa.

WARSZAWA-KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE

Zgodnie z § 142 ust III kodeksu postępowania cywilnego (niemieckiego ZPO) sąd ma prawo zarządać przedłożenia przetłumaczonych dokumentów, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez tłumacza przysięgłego, wedle zaleceń wymiaru sprawiedliwości. Tłumaczenia takie cechują się szczególną mocą dowodową. Prawo do tłumaczenia obejmuje nie tylko prawo do przetłumaczenia i potwierdzenia zgodności tłumaczenia z przedłożonym dokumentem, lecz również  uprawnia do poświadczenia zgodności tłumaczenia z oryginałem, które zostaje przedłożone tylko w celu sprawdzenia. Tłumaczenie takie nie musi zatem pochodzić od tłumacza, który je sprawdza. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do pieczołowitego przechowywania powierzonych mu dokumentów, jak również do nie udzielania informacji dotyczących ich treści.

Osoby, które chcą tłumaczyć w procesach sądowych, zostają zaprzysiężone zgodnie z dyrektywą  §189 ust.I GVG. Zobowiązują się do przetłumaczenia słów zgodnie z prawdą, najlepiej jak potrafią. Tłumaczy dzieli się zatem na tłumaczących z mowy i z pisma. Językiem są wszyskie formy komunikacji, również język migowy.

Zgodnie z  §2 prezydenci wyższych sądów krajowych prowadzą spis tłumaczy przysięgłych, w który wgląd ma prawo każdy.

 

Linki

MPU

Lista tłumaczy przysięgłych Wyższego Sądu Krajowego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Wydział promocji handlu i inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej

[Home] [Witam serdecznie] [Informacje] [Serwis] [Cennik] [Partnerzy] [Kontakt] [Dojazd] [Impressum]
Google+ Artur Lichowski

 

 


© Copyright by Artur Lichowski © Alle Rechte vorbehalten. © Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lichowski- Übersetzer und Dolmetscher für Polnisch in Köln, Artur M. Lichowski Dolmetscher und Übersetzer für polnisch tłumacz języka niemieckiego, Beeidigter Dolmetscher, Ermächtigter Übersetzer, Köln, polnisch-deutsch, deutsch-polnisch, polnische Sprache, Übersetzer für polnisch, beglaubigte Übersetzung, Beglaubigung, Fachtexte, Standardtexte, tlumacz przysiegly jezyka niemieckiego Kolonia, deutsch-polnische Übersetzungen, tlumaczenia polsko-niemieckie, uwierzytelnione tlumaczenie, tlumaczenie przysiegle, uwierzytelnienie dokumentow, polski tlumacz w Köln, Lektorat, Korrektorat, korekta, tlumacz polsko-niemiecki.